Gorianikova, I., Kononenko, O., Zinchenko, O., & Antonova, O. (2016). Correlation Analysis of the Feto-Placental Parameters Et Intrauterine Growth Retardation. Diagnostic Pathology, 1(8). doi:10.17629/www.diagnosticpathology.eu-2016-8:215